Början och fortsättningen

Att lyssna till ljudböcker är ingen direkt ny företeelse (ända sedan webbens genombrott har det till och med funnits gratis ljudböcker). Redan sedan 1950-talet har personer med läsnedsättning haft denna möjlighet via bibliotek. På senare tid har även andra diagnoser, som till exempel dyslexi, ökat markant. I detta icke-kommersiella utförande är benämningen talbok, men principen är så klart densamma som för ljudboken. Rullbanden som böckerna  var inspelade på vid denna tidpunkt var dock stora och otympliga. Det här gällde även för de apparater man kunde spela upp dem på.

Därför blev det en stor förändring när kassettbandet slog igenom på 1970-talet. Med den betydligt mindre kompaktkassetten blev det betydligt smidigare att exempelvis ta med sig sin ljudbok på resan. Dessutom blev de olika medier (mest kända: Walkman) man kunde spela upp dem på mycket mindre. I Sverige fanns ett eget begrepp för dessa små medier, nämligen freestyle. Kassettbandets storhetstid varade mellan ungefär 1975-1995.

CD och MP3

gratis ljudböckerI början av 1990-talet började dock CD:n (Compact Disc) göra sitt intåg i sammanhanget. I jämförelse med kassettbandet innebar detta, bland annat, möjligheten till bättre ljud. Orsaken till detta var att kassettbanden slets ut ganska snabbt. Det till skillnad från CD:n, där små ”gropar” av varierande längd lagts in på skivan/disken, så att en laser kunde tolka informationen till ljud. Successivt tog alltså CD:n över från kassettbandet som det mest använda sättet vid uppspelning av ljud.

In på 2000-talet dök så ett annat medium upp i så kallade MP3-filer. Filerna är i korthet en komprimering av digitalt ljud. Dessa finns nu som ett av de populäraste ljudformaten på nätet, kanske främst för musikfiler men även andra filer med ljud. Även här kan dock filerna laddas ned och sparas på små, praktiska spelare (mest känd är förmodligen iPod). MP3-filerna tog i sin tur successivt över från CD:n med början, som sagt, några år in på 2000-talet.

Strömning och provperiod med gratis ljudböcker

De allra senaste åren har så ytterligare en ny metod utvecklats. Strömning, eller i klartext uppspelning av bland annat ljudfiler, som överförs till en mottagarenhet via till exempel internet. Det är den här metoden som de största aktörerna på ljudboksmarknaden, Nextory, Bookbeat och Storytel använder sig av. Man kan dock även lyssna i så kallat ”offline-läge” om uppkoppling skulle saknas. Hos alla dessa leverantörer kan du lyssna på gratis ljudböcker under en provperiod på 14 dagar.